miercuri, 5 octombrie 2016
SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE

         AL REPUBLICII MOLDOVA
 MD-2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 166 tel. 022-239-625, fax 022-234-068, e-mail: sis@sis.md
 
 
                                                                                   Dlui Dumitru CRUDU,
Editorialist, portalul  ,,Deschide. md”
Mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 69
Stimate domnule CRUDU,
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a luat cunoştinţă de conţinutul scrisorilor deschise, publicate pe portalul Deschide. md,  şi expune următoarele.
Referitor la solicitarea informaţiei vizând prezenţa unui eventual dosar în arhivele Comitetului Securităţii de Stat, Serviciul consemnează lipsa materialelor documentare în evidenţele operative şi în cadrul depozitului special de stat al Serviciului în privinţa cetăţeanului Dumitru CRUDU.
În ceea ce privește accesul la dosarele ,,KGB-ului, menţionez că, fiecare cetăţean care a fost supus represiunilor este în drept de a lua cunoştinţă cu materialele documentare în baza cărora a fost condamnat, iar în cazul decesului persoanei – rudele acesteia, în conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice. Astfel, persoana poate înainta un demers oficial către SIS, pentru a-i fi puse  la dispoziţie extrase de arhivă din dosare.
Solicitarea informaţiei vizând eventuala colaborare a candidaţilor la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova cu Comitetul Securităţii de Stat cade sub incidenţa prevederilor Legii nr.133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, care impune restricţii privitor la dreptul de acces pentru această categorie de informaţii. Astfel, reiterăm că, potrivit art. 5 alin. (1) al Legii nr. 133/2011, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimțământul subiectului  datelor cu caracter personal. Respectiv, în lipsa acordului persoanelor vizate referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) şi art.8 ale Legii nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie, Serviciul expune imposibilitatea satisfacerii acestei solicitări.
 
Cu respect,                                                                                                                          Mihai BALAN,
Director al SIS

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cristina Hermeziu Top 10 cărţi de citit vara asta. Autori români de azi 29 iunie 2018 Dumitru Crudu, Moartea unei veveriţe, Univers...