miercuri, 20 iunie 2012

Teatrul Regina Maria din Oradea şi Revista Familia
lanseazã
Un concurs de creaţie dramaticã destinat piesei scurte

Scopul acestui concurs este încurajarea dramaturgiei româneºti originale, cu precãdere a teatrului scurt,
încadrându-se în prestigioasa manifestare culturalã orãdeanã Festivalul de Teatru Scurt.
Organizatorii nu sugereazã o tematicã anume, lãsând libertate de opþiune creatorilor. Criteriul de apreciere a
pieselor va fi unul de ordin estetic. Singurul element impus este cel formal, cerut de rigorile teatrului scurt. În
accepþiunea organizatorilor, piesa scurtã însumeazã maximum 25 de pagini (aproximativ 50 000 de caractere
fãrã spaþii), iar montarea ei nu depãºeºte 90 de minute, fãrã pauzã.
Nu sunt admise dramatizãri, nici piese care au fost deja publicate sau reprezentate. Textele trimise pentru
concurs nu se înapoiazã autorilor.
Lucrãrile vor fi trimise pe adresa: Teatrul Regina Maria, Piaþa Ferdinand nr. 6, cod 410021, Oradea, jud.
Bihor, cu menþiunea: „Pentru concursul de creaþie dramaticã” pânã la data de 15 august 2012 (data poºtei).
Lucrãrile, trimise într-un singur exemplar, nu vor fi semnate, iar pe plic nu se va menþiona numele ºi adresa
expeditorului. În plicul ce conþine lucrarea va fi introdus un plic mic închis incluzând numele, adresa autorului
ºi un moto care se va regãsi pe prima paginã a lucrãrii ºi va servi drept element de recunoaºtere. Acest plic se va
deschide de cãtre plenul juriului numai dupã desemnarea câºtigãtorului.
Textele propuse vor fi citite ºi apreciate de cãtre un juriu alcãtuit din critici, actori, scriitori ºi regizori.
Rezultatele concursului vor fi anunþate pânã la începerea ediþiei a XVIII-a a Festivalului de Teatru Scurt.
Premiul va fi decernat în cadrul Festivalului de Teatru Scurt, iar textul câºtigãtor va fi publicat în Revista
„Familia” ºi transmis electronic tuturor teatrelor din þarã, cu recomandãri speciale din partea Teatrului Regina
Maria. În plus, va fi acordat un premiu în valoare de 2000 RON. Organizatorii asigurã câºtigãtorului cazarea ºi
masa timp de douã zile ºi douã nopþi, precum ºi rambursarea cheltuielilor de transport.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

of, of, depresia asta. mi-am pierdut toata bruma de incredere in mine.