duminică, 15 iulie 2012


Comunicat de presă

 PRIMA ŞCOALĂ DE CREATIVE WRITING  din Republica Moldova

Între 20 şi 26 iulie va avea loc prima ediţie a primei ŞCOLII DE CREATIVE WRITING din Republica Moldova. Scriitorii şi profesorii unviersitari Simona Popescu şi Radu Vancu din România, alături de colegii lor din Republica Moldova, profesorul universitar şi prozatorul Anatol Moraru din Bălţi şi scriitorii chişinăuieni Moni Stănilă, Alexandru Vakulovski şi Dumitru Crudu vor ţine cursuri şi ateliere de creative writing  pe poezie şi proză. Fiecare dintre cei şase pofesori invitaţi nu sunt nişte neofiţi în ceea ce priveşte scrierea creativă: unii dintre ei au ţinut cursuri de creative writing la universtitate, iar alţii au moderat cenacluri literare şi ateliere de proză sau poezie. De departe, scriitoarea bucureşteană Simona Popescu are cea mai bogată experienţă în acest domeniu.  Timp de trei ani a ţinut un curs de creative writing la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti cu titlul Cochilia şi pagurul, pe parcursul căruia a încercat să-i provoace pe studenţi să rescrie proza experimentală românească. Ca un efect al acestui curs, a apărut atelierul de creative writing 314, unde, vreme de câţiva ani, 29 de tineri autori au scris romanul colectiv Rubik, care a văzut lumina tiparului în 2008 la editura Polirom. Scrierea romanului a însemnat şi legarea unor prietenii strânse, dar şi experimentarea unui mod artistic de-a trăi viaţa. Pe lângă Simona Popescu, o bogată experienţă în acest domeniu a adunat şi poetul şi profesorul iniversitar sibian Radu Vancu, care este conducătorul cenaclului Zona Nouă, care funcţionează ca un atelier de creative writing şi unde şi-au descoprit vocea proprie câţiva tineri poeţi cu adevărat remarcabili, printre care şi basarabenii Anatol Grosu, Ana Donţu şi Irina Brumă. Ceea ce face prozatorul Anatol Moraru la Bălţi, cu studenţii Facultăţii de Litere, e tot un atelier de creative writing. Într-un oraş ostil culturii, Anatol Moraru a reuşit să le trezească cheful pentru scris unor tineri foarte talentaţi, precum sunt Virgil Botnaru, Valentin Balan, Marina Tichie sau Angela Bâcu. Alexcandru Vakulovski şi Moni Stănilă moderează la Biblioteca Naţional cenaclul Republica, unde se pune un mare accent pe cultivarea spiritului critic. Şi, peste toate, fiecare dintre profesorii Şcolii de Creative Writing e şi un scriitor remarcabil. Adică au demonstrat prin literatura pe care au publicat-o că pot să facă o literatură adevărată. Timp de cinci zile cât va dura Şcoala de Creative Writing, fiecare profesor va ţine un curs sau un atelier de creative writing, în cadrul cărora vor încerca să-i ajute pe tinerii scriitori să descopere unele dintre secretele meseriei de scriitor. La această şcoală au fost invitaţi 16 tineri scriitori pentru a audia cursurile şi pentru a scrie poezie şi proză, texte care, ulterior, vor vedea lumina tiparului între copertele unor antologii. Scopul şcolii e ca tinerii tinerii scriitori să-şi perfecţioneze  arta scrisului. De ce e nevoie de această şcoală? Pentru ca tinerii scriitori din Republica Moldova să-şi poată îmbunătăţi măiestria literară. Pentru a fi un scriitor adevărat trebuie să fii mai întâi de toate să fii un bun profesionist. Iar a fi un bun profesionist presupune să cunoşti cât mai bine tainele şi secretele scrisului. Anume aceasta e una dintre raţiunile pentru care a luat fiinţă această şcoală.  Cine sunt cursanţii şcolii? Marea majoritate sunt elevi, absolvenţi de liceu, studenţi sau absolvenţi de universitate din Republica Moldova şi din România care s-au afirmat pe paginile revistelor literare sau la cenacluri şi ateliere de creative writing. Şcoala de Creative Writing este iniţiată de către Asociaţia NOII BARBARI şi de către Biblioteca Ştefan cel Mare, filiala Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu şi este sprijinită financiar de către Institutul Cultural Român Mihai Eminescu din Chişinău şi de către Departamentul de Cultură al Minicipiului Chişinău.Şcoala Writing va începe pe 20 iulie şi se va încheia pe 26 iulie.
Pe 20 iulie, la ora 11.00, la Biblioteca Ştefan cel Mare ( filială a Bibliotecii B. P. Hasdeu) va avea loc o conferinţă de presă la care vor participa profesorii şi cursanţii Şcolii. Începând cu după-amiaza aceleiaşi zile, participanţii Şcolii se vor deplasa la Orheiul Vechi, unde vor munci timp de cinci zile. Şcoala se va încheia pe 26 iulie, la Biblioteca Ştefan cel Mare, printr-o conferinţă de presă, în cadrul căreia se vor citi şi textele scrise în acest răstimp.
În fiecare zi vor avea loc lecturi literare. Sâmbătă, scriitoarea Irina Nechit va susţine un recital literar.


Lista profesorilor de creative writing
1.Simona Popescu(Bucureşti)
2.Radu Vancu(Sibiu)
3.Anatol Moraru(Bălţi)
4.Dumitru Crudu
5. Moni Stănilă
6. Alexandru Vakulovski


Lista cursanţilor
1.Virgil Botnaru, Universitatea Alecu Russo din Bălţi
2. Maria-Paula Erizanu, absolventa unui Liceu din Marea Britanie
3.Marina Tichie, Universitatea Alecu Russo din Bălţi
4.Valentin Balan, Universitatea Alecu Russo din Bălţi
5. Irina Brumă, Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu
6. Anatol Grosu, Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu
7. Victor Ţvetov, student al Facultăţii de Jurnalism, Chişinău
8. Ion Buzu, student al Academiei de Ştiinţe Economice, Chişinău
9. Carolina Vozian, elevă în clasa a XII-a, Liceul Spiru Haret, Chişinău
10.Felicia Nedzeleschi, student al Facultăţii de Jurnalism, Chişinău
11.Ecaterina Bargan, studentă la Universitatea din Constanţa
12. Lina Mamalaga- absolventa Liceului Mihai Eminescu din Căuşeni
13. Cristina Dicusar, absolventa Liceului Academiei din Chişinău
14. Andela Bâcu, Universitatea Alecu Russo din Bălţi
15. Emanuela Spranceană, absolventa Facultăţii de Jurnalism, Chişinău
16. Ana Donţu, Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu
Orarul cursurilor şi seminarelor
20 iulie
Sosirea participanţilor.
20 iulie
Simona Popescu-  Scriitori buni și cititori buni.  Discuție pornind de la eseul lui Vladimir Nabokov.Despre creative reading & writing”. Ochiul saşiu şi limba bifurcată[1]! Ochiul bifurcant şi limba saşie! Scriitor deparazitează-ți creierul! Despre clișeele literare.Dicteul automat ca punct de plecare.  Redactare de texte.  Cum se scrie un roman?  Bibliografie: Catastihul Amorului (un roman experimentalist de la 1865);Patul lui Procust (un autor în căutarea unor personaje);O moarte care nu dovedeşte nimic (un autor, trei personaje, literatura şi mecanismele puterii);Bibliografia generală (metaromanul);Femeia în roşu (Animus narrandi, Animus corrigendi, Animus jocandi) (un roman, trei autori);Limba comună (Sorin Stoica): ”Scriu aşadar şi faptul că în acest moment sunt arpoape surd mi se pare o şansă extraordinară”. ”Să scrii literatură e cel mai simplu şi mai firesc lucru din lumea asta”; sfaturi indirecte de la prozatori. (curs şi seminar)
Radu Vancu- Trauma: tehnici de scriere poetică. Tipuri de situaţie poetică. Literatura traumei vs. literatura fericirii. Curs şi seminar introductiv.
Anatol Moraru- Ce este nuvela? Modul de existenţă şi funcţiile nuvelei . Metode şi tehnici de scriere – ciorchinele, colaborări, fire alternative, jurnalul personal,scriere liberă etc. Atelier de sceiere .Structura şi microstucturile nuvelei.Rescrierea unei proze clasice – continuare, schimbarea perspectivei, modernizarea etc. Atelier de scriere (curs şi seminar).
Dumitru Crudu- Atelier.
Moni Stănilă şi Alexandru Vakulovski- Atelier.


21 iulie
Simona Popescu- Redactare de texte. La ce e bună poezia pentru un prozator? Malte Laurids Brigge, Rainer Maria Rilke; Cartea neliniștirii, Fernando Pessoa; Zenobia, Gellu Naum (curs şi seminar).
Radu Vancu- Trauma: tehnici de scriere poetică. Modalităţi de evitare a erorii abstracţioniste( curs şi seminar).
Anatol Moraru- Nivelul tematico-problematic al nivelei. Tipologia subiectelor în proza scurtă. Proza de familie – memorii, amintiri, jurnale. Atelier de scriere (curs şi seminar).
Dumitru Crudu- Atelier.
Moni Stănilă şi Alexandru Vakulovski- Atelier.

22 iulie
Simona Popescu- Redactare de texte. Amintiri din copilărie.De la Creangă la Andre Breton şi Antonin Artaud (un alt fel de a înţelege copilăria - ca ”experienţă” şi ”intensitate”); Deleuze şi conceptul de ”devenir-enfant”; Fenomenologia amintirii (Proust, Mircea Ivănescu);”Amintirea din copilărie” în Didactica nova (Radu Petrescu), Viaţa ca o pradă ; Aglaja Veterany, De ce fierbe copilul în mămăligă . Dicţiunea amintirii. Ravel, L’Enfant et les Sortileges. (Curs şi seminar).
Radu Vancu- Trauma: tehnici de scriere poetică. Modalităţi de evitare a erorii sentimentalismului. (1 h curs + 1 h seminar).
Anatol Moraru- Conceptul de personaj  literar. Tipologia personajelor în proza scurtă. Construcţia personajului prin descriere, portret, meditaţie, dialog, monolog etc. Atelier de scriere. (Curs şi seminar).
Dumitru Crudu- Atelier.
Moni Stănilă şi Alexandru Vakulovski- Atelier.

23 iulie
Simona Popescu- Redactare de texte. Autoficţiunea. Despre pactul autobiografic (Philippe Lejeune) opus pactului de ficţiune; Autoficţiunea – cele două accepţiuni (accent pe ficţiune sau pe autobiografic – o problemă de întrebuinţare a biografemelor);Autoficţiunea postmodernă.Bibilografie:Costache Olăreanu, Confesiuni Paralele;Mircea Horia Simionescu, Toxicologia…, Paltonul de vară. ( curs şi seminar).
Radu Vancu- Trauma: tehnici de scriere poetică. Tipuri de limbaj traumatic (1 h curs + 1 h seminar).
Anatol Moraru- Gramatica povestirii în proza scurtă.Proza realistă – combinarea problemelor majore şi „neimportante”, tehnica detaliului etc. Atelier de scriere. (Curs şi seminar).
Dumitru Crudu- Atelier.
Moni Stănilă şi Alexandru Vakulovski- Atelier.
24 iulie
Simona Popescu- Redactare de texte. Identitatea. Descentrat-retractat-recreeat. De la „Je est un autre” la... „eu sunt mai mulţi"…Cine sunt eu? - Cum se răspunde azi la această veche întrebare? De la Sărmanul Dionis (oglindă, umbră) la identitatea în postmodernism (descentrarea eului, multiplicitate, profuziunea imaginii, internet, ”iluzia biografică”). etc.).Viaţa ca o pradă („De unde să ştim noi cine suntem? Marile întrebări şi le pun şi ticăloşii”; „Scriitorul care aspiră spre o viziune totală asupra lumii se trezeşte, după o dramatică experienţă, în faţa unui obstavol de temut: abjecţia umană”).Despre vocea interioară: „O uitasem fugind de ea şi anii o acoperiseră”.Întîmplări în irealitatea imediată: „Simt atunci lipsa identităţii mele de departe ca şi cum aş fi devenit, o clipă, o persoană cu totul străină. Acest personagiu abstract şi persoana mea reală îmi dispută convingerea cu forţe egale.” Witold Gombrowicz, Ferdydurke („ceva ce aş putea numi sentiment al agasării şi persiflării interioare şi intercorpusculare, al sarcasmului celor mai deşănţate părţi ale trupului meu şi al părţilor analoage ale spiritului meu”).Io al lui Sorin Stoica.Paul Ricœur,  Soi-même comme un autre. Fernando Pessoa şi heteronimii săi. ( curs şi seminar).
 Radu Vancu- Fericirea: tehnici de scriere poetică. Tipuri de situaţie poetică.(1 h curs + 1 h seminar).
Anatol Moraru- Limbajul şi stilul în proza scurtă. Proza de aventuri – construcţia de situaţii neobişnuite în spaţii cotidiene. Atelier de scriere. ( curs şi seminar).
Dumitru Crudu- Atelier.
Moni Stănilă şi Alexandru Vakulovski- Atelier.

25 iulie
Lecturi ale textele scrise la tabără şi discuţii pe marginea lor.

BIBLIOGRAFIE
1.Aristotel „Poetica”
2. E. A.Poe, Despre poezie
3.Ezra Pound „The ABC of reading”
4. Ezra Pound „Selected essais”
5. T.S. Eliot „Eseuri”
6. Mario de Michelli „Avangarda artistică a sec. XX”
7. Alexandru Muşina, Romulus Bucur, „Antologie de poezie modernă. Poeţi moderni despre poezie.”
8. A.E. Bakonsky „Panorama poeziei universale contemporane.”
7. Serge Fauchereau „Introducere în poezia americană contemporană”
9. E.A. Poe „Principiul poetic”; „Filosofia compoziţiei.”
 10. Alexandru Muşina, „Antologia poeziei generaţiei ‘80”
11. Alexandru Muşina, „Poezia. Teze, ipoteze, explorări”
12. Alexandru Muşina, „Eseu asupra poeziei moderne”
13. Vl. Maiakovski „Cum se fac versurile” (?)
14. Marshal McLuhan „Galaxia Gutenberg”
15. Stéphane Mallarmé „Igitur. Divagations. Un coup de dés.”
16. Gheorghe Crăciun, Aisbergul poeziei moderne
17. Lotman, Lecţii de poetică structurală
18. Bernadette Mayer (82 Writing Experiments by Bernadette Mayer)
19. Nabokov, Cursuri de literatură
20. Kundera, Arta Romanului
21. Alberes, Istoria  romanului modern
22. Wayne C. Booth, Retorica romanuluiUn comentariu:

  1. e aşa de interesant!! În fiecare zi ceva atât de nou şi util! abia aştept!!

    RăspundețiȘtergere

Cristina Hermeziu Top 10 cărţi de citit vara asta. Autori români de azi 29 iunie 2018 Dumitru Crudu, Moartea unei veveriţe, Univers...