luni, 14 mai 2012


PROGRAMUL
Colocviului Științific cu participare internațională

LITERATURA ÎN TOTALITARISM ȘI POST-TOTALITARISM: TEORII, PRACTICI ȘI POLITICI DE REPREZENTARE

Vineri, 25 mai 2012

8.30 – 9.00                                                           Înregistrarea participanților la Colocviu
Sala de conferințe a
Palatului Republicii,
Str. N. Iorga, 21
(intrarea dinspre Biblioteca
„Onisifor Ghibu”)

9.00 – 10.30                                                   Festivitatea de inaugurare a Colocviului
Sala de conferințe a
Palatului Republicii                                      Ședința festivă de deschidere a Colocviului

 • Birgit Lermen, prof. univ., dr. hab., Universitatea din Köln, Germania, Președinte de onoare al Colocviului – alocuțiune de salut;
 • Mihai Revenco, prof. univ., dr. hab., prorector USM – alocuțiune de salut;
 • Excelența Sa, dl dr. Berthold Johannes, ambasador al RF Germania în Republica Moldova – alocuțiune de salut;
 • Excelența Sa, dl Marius Lazurca, ambasador al României în Republica Moldova – alocuțiune de salut;
 • Petre Guran, directorul Institutului Cultural Român, ministru consilier – alocuțiune de salut;
 • Ludmila Zbanț, dr. hab., decanul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, USM – alocuțiune de salut;
 • Elena Prus, prof. univ., dr. hab., directorul Institutului de Filologie și Cercetări Interculturale, ULIM – alocuțiune de salut;
 • Norbert Beckmann Dierkes, șef Direcție Europa Centrală și de Est, Fundația Konrad Adenauer, Germania – alocuțiune de salut.

Președintele ședinței: Tatiana Ciocoi, dr., conf. univ., șefa Catedrei de Literatură Universală, USM.

10.30 – 11.00                                                   Pauză de cafea

11.00 – 12.30                                                   Sesiunea I

 • Elena Prus, prof. univ., dr. hab., directorul Institutului de Filologie și Cercetări Interculturale, ULIM, „Hermeneutica dictaturii în opera Hertei Müller”.
 • Ana Selejan, prof. univ., dr., Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, „Totalitarismul literar românesc în sintagmele vremii și în mărturisiri ulterioare”.
 • Aliona Grati, dr. hab., conf. univ., A.Ș.M., „Universul concentraționar la Paul Goma”.

 • Andrei Țurcanu, dr. hab., prof. univ., „Identitatea națională și reflexele deviantului totalitarist în literatura din Basarabia”.
 • Vasile Dumbrava, dr., conf. univ., Institutul Moldova din Leipzig, „Gegen den Strom? Schriftsteller als Vorreiter, Retter der Sprache, Identitätsstifter der Nation”.

Moderator: Sergiu Pavlicenco, prof. univ., dr. hab., vicepreședinte al Asociației de Literatură Generală și Comparată din Moldova, USM.

12.30 – 13.00                                               Dezbateri

13.00 – 14.00                                               Prânz

14.00 – 15.30                                               Sesiunea II

 • Tatiana Ciocoi, dr., conf. univ., USM, „Să înțelegi este devorant: note asupra post-totalitarismului moldovenesc”.
 • Alina Tofan, dr., Centrul de Competență pentru Europa Centrală și de Est, Universitatea din Leipzig, Germania, „Autobiografizarea discursului narativ în literatura română din Republica Moldova”;
 • Nina Corcinschi, dr., conf. univ., UPS, „Romanul postsovietic din Basarabia: reprezentări ale politicului”.
 • Aneta Gonța, dr., prodecan al Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM, „Impactul comunicării interculturale asupra mass-mediei autohtone”.
 • Georgeta Stepanov, dr., conf. univ., Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM, „Mass-media ca instrument de diseminare a culturii”.

Moderator: Aliona Grati, dr. hab., conf. univ., A.Ș.M..

15.30 – 16.00                                             Dezbateri

16.00 – 16.30                                             Pauză de cafea

16.30 – 18.00                                             Sesiunea III

 • Doru Ciucescu, prof. univ., dr., Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, „Înscenări ale realității totalitariste în romanul „Gulagul din umbra palmierilor”.
 • Sergiu Pavlicenco, prof. univ., dr. hab., vicepreședintele Asociației de Literatură Generală și Comparată din Moldova, USM, „„Jurnalul cubanez” al lui Aureliu Busuioc sau experiența trecerii dintr-o colonie în alta”;
 • Vladimir Beșleagă, scriitor, Republica Moldova, „Splendoarea și mizeria literaturii basarabene în comunism”.
 • Raisa Ganea, dr., conf. univ., USM, „Ecuația „Țapului” (Mario Vargas Llosa: Fiesta del Chivo”.
 • Emilian Galaicu-Păun, dr., scriitor, R. Moldova, „Biografic și transbiografic în literatura gulagului”.

Moderator: Tatiana Ciocoi, dr., conf. univ., USM.


18.00 – 18.30                                          Dezbateri
18.30 – 19.00                                 Lansarea romanului „Gulagul din umbra palmierilor”
                                                         de Doru Ciucescu. Recepție.    

19. 00 – 20.00                                 Ulrich Schacht, RF Germania, Lecturi est-vesticeSâmbătă, 26 mai 2012


9.00 – 10.30                                     Sesiunea V
Sala de conferințe a
Palatului Republicii,
Str. N. Iorga, 21
(intrarea dinspre Biblioteca
„Onisifor Ghibu”)

 • Emilia Taraburca, dr., conf. univ., USM, „Literatura bulgară postbelică sub guvernarea realismului socialist”.
 • Irina Condrea, dr. hab., prof. univ., USM, „Politici de publicare a traducerilor în fosta URSS”.
 • Ioana Scherf, dr., conf. univ., Universitatea Humboldt din Berlin, Germania, „Grigore Vieru: limbă și identitate”.
 • Mircea V. Ciobanu, redactor șef Editura „Știința”, „Autocenzura ca automutilare estetică”.
 • Anatol Moraru, dr., conf. univ., Universitatea „A. Russo” din Bălți, ,,Un surogat proletcultist: scrisoarea poporului moldovenesc Marelui Stalin”.

Moderator: Raisa Ganea, dr., conf. univ., vicepreședinte al Asociației de Literatură Generală și Comparată din Moldova.

10.30 – 11.00                                 Dezbateri

11.00 – 11.30                                 Pauză de cafea

11.30 – 13.00                                 Sesiunea V

 • Cristina Grossu-Chiriac, dr., conf. univ., „Christa Wolf „Orașul îngerilor”: ultima încercare de arheologie anamnetică”.
 • Ion Pilchin, lector, USM, „Literatura basarabeană în așteptarea „marelui roman” postsovietic”.
 • Dumitru Crudu, scriitor, Republica Moldova, „Totalitarism în „Măcel în Georgia” și post-totalitarism în „Oameni din Chișinău””.
 • Olesea Gârlea, dr., cercetător științific, AȘM, „Mitul, puterea și creația în romanul „Luntrea lui Caron” de Lucian Blaga”.
 • Sergiu Cogut, dr., cercetător științific, AȘM, „Elementul carnavalesc în romanul românesc”.

Moderator: Maria Pilchin, lector, USM.

13.00 – 13.30                              Dezbateri
13.30 – 14.30                                Prânz 

14.30 – 16.00                                Sesiunea VI

 • Maria Pilchin, lector, USM, „Gulagul identitar pruto-nistrean: lecturi mezzo-potamice din estul european”.
 • Olesea Chiroglo, Universitatea din Comrat, „Totalitarismul în „Ferma animalelor” de George Orwell”.
 • Cristina Babin, lector, USM, „Toposul totalitar în „Utopia” lui Thomas Morus”.
 • Veaceslav Filimon, lector superior, USM, „Exilul joyceean ca paradigmă identitară basarabeană”.
 • Raluca Nicu, lector, USM, „Vehemența neologistică, inenarabilitate și transmodernism posttotalitar în poezia lui Ghenadie Nicu”.

Moderator: Emilia Taraburca, dr., conf. univ., USM.

16.00 – 16.30                                     Dezbateri. Totalurile Colocviului

16.30 – 17.00                                    Cafea. Comunicări neformale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cristina Hermeziu Top 10 cărţi de citit vara asta. Autori români de azi 29 iunie 2018 Dumitru Crudu, Moartea unei veveriţe, Univers...